Nieruchomości gruntowe


W ramach firmy Laskowski Nieruchomości wyspecjalizowaliśmy się w nieruchomościach gruntowych.


Oferujemy usługi:

  1. opinia o możliwej do uzyskania cenie sprzedaży,
  2. oszacowanie nieruchomości na podstawie wartości rynkowej nieruchomości podobnych.
  3. Przygotowanie oferty nieruchomości gruntowej na podstawie:


Prezentacje nieruchomości gruntowych robimy na podstawie:


Dodatkowo świadczymy porady z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i architektury. Współpracujemy z geodetami i możemy zasugerować propozycje podziału nieruchomości. Dla inwestorów wyliczamy powierzchnię użytkową mieszkaniową. Wrysowujemy budynek na mapę ewidencyjną nieruchomości gruntowej.

Przeprowadzamy analizy due diligance (z należytą starannością). Gromadzone przez nas informacje są podstawą do przeprowadzenia starannej analizy możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk w transakcjach realizowanych na rynku nieruchomości. Głównym celem tej analizy jest weryfikacja, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym i prawnym oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować transakcję zgodnie ze swoimi założeniami.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Specjaliści ds. nieruchomości gruntowych

Mariusz Giemza

Jarosław Bigosiński